Ereğli Demir-Çelik Hisse Geri Alımı Yapmak için Karar Aldı (21.06.2020)

Ereğli Demir-çelik şirketinin yönetim kurulu, 19 Haziran 2020 tarihinde karar alarak 14 Temmuz 2020 (14.07.2020) tarihinde yapılacak genel kurulda onaylanmak kaydıyla hisse geri alım kararı aldı. Şirketten gelen KAP açıklaması aşağıda yer almaktadır.

KAP’a Gönderilen Açıklama (19.06.2020)

“Şirketimizin 19 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekte yer alan “Pay Geri Alım Programı”nın onaylanarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Yorum:

Kararın onaylanması durumunda hisse geri alımları genel kurul tarihinden itibaren 3 yıllık bir zaman diliminde yapılabilecek. Aşağıda yer alan açıklamaya baktığımız zaman hisse fiyatları alt limit olarak 1 kuruş şeklinde bildirilmiş. Önemli olan üst limit ise “özkaynakların, Şirket’in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak “pay defter değeri” tutarının %25 fazlasıdır.”2020 yılının 3 aylık bilançosunda şirketin özkaynakları 34.526.024.000 TL olarak görünmektedir. Ödenmiş sermayesi ise 3.500.000’dir. Bu durumda üst limit: (34.526.024.000 / 3.500.000) * 1,25 = 9.86*1,25 = 12.33 TL olur.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı: (şirketin açıklaması)

Geri alım işlemlerinde Şirket varlıkları veya nakit akımlarından sağlanan gelirler kullanılabilecektir.SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 9. maddesi uyarınca geri alıma konu paylarının nominal
değeri, var ise daha önceki alımlar dahil Şirket çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşamaz. Bununla birlikte Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.

>> Ereğli Demir-Çelik Hisse Geri Alım Programının Detayları Bu Linkte

>> Ereğli Temettü Dağıtım Tarihi ve Miktarı

>> 3 Nisan 2020’de Temettüye Sınırlama Getirildi. Detaylar için tıklayın.

Ereğli TEMEL Analiz Sayfamız:
https://www.borsanalist.com/temelanaliz/eregli-demir-celik/

Ereğli Teknik Analizlerimiz:
https://www.borsanalist.com/teknikanaliz/eregli/

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir