Alarko Carrier TEMETTÜ 2020: Net 0,322 TL

Alarko Carrier şirketi (alcar hissesi), brüt 0.379 TL, NET 0.3221500 TL temettü ödeme kararı aldı. 22 Temmuz 2020 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 24.07.2020 tarihinde temettü alabilecekler. Bu karar 10.07.2020’deki genel kurulda kesinleştirilmiştir.


(Haberin tarihi: 11.07.2020)


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Alarko Carrier şirketi (alcar hissesi) 22 Temmuz 2020’de Temettü Dağıtıyor

>> Ek Açıklamalar:


Şirketimizin 10.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;· Şirketimizin, 2019 yılına ait finansal tablolarında yer alan 18.078.800,-TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 1.683.870,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 16.394.930,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,· 2019 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem karı 16.394.930,-TL’nin %24,97’sine tekabül eden 4.093.200,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,· Dağıtılacak kar payı üzerinden 355.320,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,· Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,· Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,· Kar payı dağıtımına 22 Temmuz 2020 tarihinde başlanmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Haberin KAP Linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859089

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir